Handtekeningen

London Olympia

Bij Comic Con Amsterdam heb je de kans om tegen betaling een handtekening te halen bij een van onze gasten. Het kan zijn dat door de populariteit van een gast, er een queue management systeem wordt ingesteld.

Wat houdt dit precies in?  Als je naar de tafel van de gast gaat, zal er een crewlid staan die tickets uitdeelt met een nummer erop.

Op een bord staat welke nummers in de rij mogen staan.

Bijv. je hebt nr 51 en op een bord staat dat mensen met de nummers 1 t/m 50 in de rij kunnen staan. Dus jij hoeft hoeft dan nog niet in de rij staan.

Hierdoor kan je dan nog even rondlopen en af en toe kijken of het is veranderd.

Zodra het is veranderd naar bijv 1 t/m 75, kan je aansluiten in de rij.

Wees er van bewust dat dat er de mogelijkheid is dat een rij zo lang is, dat je nummer pas later op de dag aan de beurt is.

Soms moet een gast even pauzeren of naar een activiteit zoals een photoshoot of panel.

Als de crewlid denkt dat de eerstvolgende nummer dat wordt uitgegeven niet meer aan bod zal komen, zal deze de bezoeker er voor waarschuwen.